máy rửa xe áp lực cao nóng lạnh KOURITSU - LT 2015

  • Máy Rửa Xe Áp Lực Cao Nóng Lạnh KOURITSU - LT 2015

    Máy rửa xe áp lực cao nóng lạnh KOURITSU – LT 2015, sản phẩm có 2 chế độ nóng lạnh, tiện dụng cho việc vệ sinh bề mặt vỏ xe cũng như lốc máy mà không phải chuyển đổi phức tạp, máy có độ bền cao và áp lực mạnh mẽ đánh bay mọi vết […]

Top
Gọi Ngay